Luft vand varmepumpe.

varmepumpe ilustration
Lavere el-forbrug

Varmepumpen adskiller sig på et vigtigt punkt fra andre, idet den som noget specielt indeholder en overhedningsvarmeveksler. Denne specielle varmeveksler bevirker, at det varme vand ved hjælp af en naturlov kan opvarmes til høje temperaturer, uden at dette belaster anlæggets kompressor og hermed el-forbruget. Med andre ord er anlægget via varmeveksleren i stand til at afpasse sin belastning, og hermed sit el-forbrug, efter f.eks. et gulvvarmeanlæg med lave temperaturer. Samtidig kan anlægget uden ekstra omkostninger levere en høj temperatur på det varme vand.

DVI producerer en unik luft/vand-varmepumpe, som eventuelt kan kombineres med solvarme. Kombinationen sikrer dig det lavest mulige el-forbrug til opvarmning af boligen og varmt vand. Anlægget er en komplet løsning, der er fabriksmonteret med alt udstyr og al automatik, som således danner et moderne og energieffektivt centralvarmeanlæg.

 • Energieffektiv kompressor indbygget i indedelen
 • 300 liter akkumuleringstank
 • Gennemstrømningsvandvarmer
 • Speciel overhedningsfjerner
 • Cirkulationspumper og trykekspansionsbeholdere indbygget
 • Alt teknisk udstyr er fabriksmonteret og indbygget i varmepumpen
Tilstrækkelig varme i den kolde tid
Varmepumpens evne til at overføre energi fra et lavt temperaturniveau til et højt gør, at den selv ved -15°C kan udnytte udeluften som energikilde til opvarmning af bolig og det varme vand.
I varmepumpens akkumuleringstank er der endvidere monteret en el-patron, som automatisk kan supplere varmepumpen, hvis dennes varmeeffekt i den koldeste tid ikke er tilstrækkelig.

 1. En ventilator leder udeluften gennem udedelens køleelement. Køleelementet nedkøles og optager derved energi fra udeluften.
 2. Kompressoren hæver trykket på kølemidlet, og temperaturen stiger kraftigt.
 3. Det komprimerede og varme kølemiddel gennemløber anlæggets specialudviklede overhedningsfjerner og opvarmer akkumuleringstankens øvre halvdel til 70-80°C. Teknikken er unik for denne varmepumpe.
 4. Kølemidlet kondenserer og afgiver sin energi til centralvarmevandet, som cirkulerer gennem den nederste del af akkumuleringstanken.
 5. Det kondenserede kølemiddel ledes gennem en ekspansionsventil, som sænker tryk og temperatur, så kølemidlet igen kan optage energi i udedelen.
 6. Specialudviklet gennemstrømsvarmeveksler i rustfri stål: På grund af den høje temperatur i toppen af akkumuleringstanken kan varmeveksleren opvarme varmt vand i samme tempo, som det tappes. Man har således ingen varmtvandsbeholder med risiko for bakteriedannelse. Systemet har en stor varmtvandskapacitet pga. den høje temperatur.
 7. Husets radiatorer eller gulvvarme forsynes med varme fra tankens midte. Derved opstår en naturlig lagdeling med høj temperatur i øverste halvdel og en lavere temperatur i nederste halvdel af akkumuleringstanken, eksempelvis 80°C i øverste halvdel og 45°C i den nederste halvdel.
 8. Varmepumpen kan leveres med fabriksmonteret udstyr og automatik for tilslutning til solfanger. Varmeveksleren overfører solenergien til akkumuleringstanken. Herved opvarmer eller bidrager solvarmen både til rumopvarmning og varmt vand.
 Queen Combi
 Med indbygget varmt vand
 • Varmepumpe med energieffektiv kompressor
 • Overhedningsfjerner og direkte kondensering
 • Akkumuleringstank 300 L
 • El-patron til evt. varmetilskud
 • Indbygget cirkulationspumpe og trykekspansionsbeholder til varmeanlægget
 • H x B x D: 1910 x 650 x 670 mm (rejsehøjde 2000)
 • Varmt vand tilslutningshøjde, T: 50 mm

 

 Queen Single
 Med tilslutning for ekstern varmtvandsbeholder
 • Varmepumpe med energieffektiv kompressor
 • Overhedningsfjerner og direkte kondensering
 • Akkumuleringstank 250 L (Queen VV16DC 300L)
 • El-patron til evt. varmetilskud
 • Indbygget cirkulationspumpe og trykekspan­sions­beholder til varmeanlægget
 • H x B x D: 1710 x 650 x 670 mm (rejsehøjde 1800)
 • Varmt vand tilslutningshøjde, T: 50 mm
Lydtryksniveau fra indedel
Indedelens lydtryksniveau i opstillingsrum er ca. 40 dB(A), hvilket svarer til et lydtryksniveau, som er tilsvarende det, der gælder for en moderne opvaskemaskine.
Bevar det gode naboskab
DVIs varmepumper adskiller sig fra traditionelle luft/vand-varmepumper ved, at anlæggets kompressor er placeret i indedelen. Indedelen er større, og derfor er der teknisk langt bedre mulighed for at etablere en effektiv støjisolering. For yderligere at begrænse støjen er ventilatoren i udedelen forsynet med to hastigheder, således at den ved udetemperaturer på over ca. 10 °C kun kører på lav hastighed. Ventilatoren er endvidere konstrueret og designet ud fra de nyeste støjdæmpende teknikker. Udedelens støjgener er således begrænset mest muligt og omhandler kun anlæggets ventilator.
Mål udedel
Højde
808 mm
Bredde
1010 mm
Dybde
480 mm
Minimum afstand til mur
200 mm
Minimum afstand til terræn
200 mm
Lydtryksniveau fra udedel ved lav/høj ventilatorhastighed*
1 m fra udedel
45/50 dB(A)
5 m fra udedel
35/40 dB(A)
10 m fra udedel
30/37 dB(A)

 

Komplet styre- og betjeningspanel på dansk
En informativ og brugervenlig elektronik styrer og overvåger varmepumpen, således at denne automatisk indstiller sig på den optimale og mest energiøkonomiske drift. Som standard reguleres temperaturen i varmeanlægget automatisk i forhold til udetemperaturen, hvorimod det varme vand holdes ved konstant temperatur. Der vælges mellem en standard styring og en Windows-baseret touch styring.
Standardstyring
Windows-baseret touch styring
* Da lydtryksniveauet fra udedelens ventilator påvirkes af mange faktorer, eksempelvis refleksion fra andre bygningsdele, kan de opgivne lydtryksdata kun betragtes som vejledende. Vælg altid en placering af udedelen, der giver størst mulig afstand til lydfølsomme naboområder og helst mere end 10 m. Der er i den danske lovgivning fastsatte krav til støjgener fra tekniske naboanlæg.