Ventilation

Fordele ved komfortventilation

Med hjælp fra systemet nedenfor bliver varmeenergien fra udsugningsluften fra køkken, bad og wc udvundet og tilført den friske luft, der indblæses i opholds- og soverum. Virkningsgraden for varmeveksleren er høj, ligesom ventilatorernes energiforbrug er lavt. Der spares 15-20 gange mere varmeenergi, end der bruges af elektrisk energi på at ”flytte luften”.

1

Fordele ved komfort ventilation:

 • Altid frisk luft i alle rum
 • Ingen lugte i huset
 • Ingen fugt i huset
 • Ingen trækproblemer
 • Ingen udefra kommende støj
 • Ren filtreret pollen fri luft – en velsignelse for allergikere!

Hertil kommer stærkt reducerede varmeudgifter

Et nøje planlagt og etableret anlæg medfører:

 • Høj energieffektivitet
 • Lavt støjniveau – anlægget kan ikke høres!
 • Høj betjeningskomfort
 • Fint støvfilter i friskluftindtaget
 • Nem tilgang for vedligeholdelse og service